P. falciparum, gametocyte, Diff-Quik stain, 1000X, Ghana, M/42, 1997.6
Weon-Gyu Kho
CLOSE